Wczytuję dane...
Polityka RODO

Polityka prywatności
obowiązująca od dnia 25.05.2018

 

Polityka prywatności serwisu sklep.elmatech.pl

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług PPHU Elmatech Waldemar Stachnik poprzez Serwis sklep.elmatech.pl

2.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :

PPHU Elmatech Waldemar Stachnik
z siedzibą w Krakowie 30-702, ul. Lipowa 3
NIP 679-002-43-79
REGON 02116660

3.Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie Danych osobowych 2016/679 (RODO), które obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku, dane osobowe to takie dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. Są to dane takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego w jakiej formie są przetwarzane – papierowej czy cyfrowej.

4.Dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez PPHU Elmatech Waldemar Stachnik,
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, zwanej dalej PPHU Elmatech Waldemar Stachnik, gromadzi się następujące dane pozyskane od Klientów/ Kontrahentów:

·         nazwa firmy i stanowisko (uprawnienie do reprezentowania jednostki)

·         NIP firmy

·         imię, nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         adres do wysyłki (tylko w przypadku realizacji zamówienia z formą wysyłki kurierskiej)

·         numer IP,

·         historia zakupów.

5.Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

 

6.Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ;

b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

e) pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

7.PPHU Elmatech Waldemar Stachnik jako administrator danych będzie zgłaszał w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone.

Powierzane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez osiem lat. Okres ten pozawala na zabezpieczenie firmy PPHU Elmatech Waldemar Stachnik na wypadek roszczeń Urzędu Skarbowego lub Klienta / Kontrahenta – reklamacje, gwarancje itp.

7.Powierzane dane będą wykorzystywane wyłącznie przez przedstawicieli firmy PPHU Elmatech Waldemar Stachnik celem realizacji działalności gospodarczej – obsługa zamówień, sprzedaż, pakowanie i wysyłka towarów, obsługa finansowo-księgowa, obsługa reklamacyjno – gwarancyjna i doradcza. Gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne do obsługi Klienta/ Kontrahenta

Osoby upoważnione do dostępu do danych, zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Znane są procedury bezpiecznej obsługi korespondencji oraz przechowywania powierzonych danych w formie cyfrowej i papierowej.

8. Dane Klientów PPHU Elmatech Waldemar Stachnik nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO. Informacje marketingowe mogą być wysyłane w formie wiadomości e-mail lub SMS, tylko po uzyskaniu zgody Klienta / Kontrahenta.

9. PPHU Elmatech Waldemar Stachnik dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać powierzone dane.
Zastosowano odpowiednio zabezpieczone rozwiązania technologiczne:
- połączenia szyfrowane ze stronami internetowymi
- przechowywanie danych na zabezpieczonych serwerach
oraz logistyczne
- pomieszczenia zamykane patentowanymi kluczami z uprawnieniami wstępu
- pomieszczenia siedziby Elmatech Waldemar Stachnik znajdują się z budynku zarządzanym przez firmę zewnętrzną, która zapewnia ochronę przeciwpożarową, całodobową ochronę budynku oraz monitorowanie przemysłowe.
Wszystkie stanowiska komputerowe Elmatech Waldemar Stachnik są zabezpieczone hasłami dostępu, pracują na legalnym oprogramowaniu operacyjnym, przeciwwirusowym i  w bezpiecznej sieci Internet Telefony służbowe zabezpieczone są hasłami dostępu.
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas niego w sposób bezpieczny

10. Prawa użytkownika :
a) Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w serwisie

b) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych:
- w celu marketingu bezpośredniego;
- z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

11. Odbiorcy danych
a) w związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane
b) o ile wyrazisz taką zgodę, twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

 

c) Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

 

Zadaj pytanie on-line