Wczytuję dane...
Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia
1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych liczonych:
1) w przypadku wyboru płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Sklepu,
2) w przypadku wyboru płatności za pobraniem - od dnia otrzymania przez Klienta emailem
wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
Powyższe nie dotyczy produktów dostępnych na zamówienie i w stosunku do których czas
realizacji zamówienia zostanie podany przez Sklep po otrzymaniu wszelkich niezbędnych
od Klienta danych dotyczących produktu. To ostatnie zastrzeżenie dotyczy także czasu
wykonania Usługi.
2. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po
skompletowaniu całości, w czasie wskazanym jako najdłuższy przy poszczególnych,
zamówionych produktach.
3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany czasu realizacji zamówienia, bez podania
przyczyny, pod warunkiem, że przed jego upływem, wyśle Klientowi wiadomość e-mailem
z informacją o nowym czasie realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane,
pod warunkiem otrzymania od Klienta akceptacji nowego czasu realizacji zamówienia.
4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany
przez Klienta.
5. Zobowiązanie w zakresie dostawy produktów do Klienta uważa się za spełnione po
stronie Sklepu, z chwilą przekazania produktu firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia
do Klienta.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w
dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta albo
też z uwagi na wystąpienie okoliczności od Sklepu niezależnych.

Zadaj pytanie on-line