Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

SPIS TREŚCI
I. Konto sklepowe
II. Dokonywanie zakupów w sklepie WWW.SKLEP.ELMATECH.PL
III. Niezapowiedziane wiadomości
IV. Jawne dane osobowe
V. s (ciasteczka)
VI. Usunięcie konta sklepowego
VII. Komentarze klientów
VIII. Uwagi końcowe
IX. Wyłączenie odpowiedzialności

W czasie korzystania ze sklepu www.sklep.elmatech.pl możesz być poproszony o podanie swoich
niektórych danych osobowych. Zawsze jest to związane albo z wyrażoną przez Ciebie
chęcią zapisania się do Newslettera, albo z utworzeniem konta sklepowego
(zalogowaniem się do niego).

I. KONTO SKLEPOWE
Aby złożyć zamówienie , możesz założyć sobie tzw. "konto sklepowe".
Jest to konto, do którego przypisywane będą wszystkie Twoje zamówienia. Dzięki temu
Ŝadne z Twoich zamówień się nie zgubi, my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę
do Ciebie, a Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:
- wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych.
Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
- nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich
do innych celów niŜ te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub
wysyłania newslettera.
- w momencie zakładania konta sklepowego będziemy prosić Cię o podanie
a) imienia i nazwiska oraz pełnego adresu - wykorzystywanego później tylko do
wysyłania zamówionych przez Ciebie paczek;
b) Twojego adresu e-mail - jest to niezbędne do realizacji zamówień w naszym sklepie.
Na ten adres wysyłamy wszystkie informacje związane z Twoim zamówieniem, w tym
prośbę o jego potwierdzenie;
c) numeru telefonu, ewentualnie nr GG - pozwala nam to jak najszybciej się z Tobą
skontaktować w razie problemów z realizacją zamówienia;
d) loginu - jest to słowo, które sam wybierasz. Jest ono niezbędne, jest (razem z hasłem)
podstawą założenia konta sklepowego. Login i hasło pozwalają Ci dostać się do swojego
utworzonego wcześniej konta i bez przeszkód składać zamówienia. W momencie
tworzenia konta, sam podajesz login, który będziesz później wpisywać;
e) hasła - ciąg znaków, które sam wybierasz. Razem z wymyślonym przez Ciebie login
dają Ci dostęp do Twojego konta sklepowego. W momencie tworzenia konta, sam
podajesz hasło, który będziesz później wpisywać.
Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć
poprzez zalogowanie się na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian
obsługę sklepu.

II. DOKONYWANIE ZAKUPÓW 
Dokonanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych
danych adresowych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Podane dane zostaną wykorzystane
TYLKO do dostarczenia zamówionej przesyłki.

III. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Żaden z użytkowników , który nie zażyczył sobie otrzymywania
newlettera, nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomości. Osoba, która nie chce
otrzymywać newslettara, będzie otrzymywała tylko e-maile, które są ściśle powiązane z
jej zamówieniami.
Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymywały TYLKO newsletter sklepu
oraz informacje, które uznamy za interesujące, gdyŜ będą związane z działalnością
sklepu. Uzyskane w ten sposób e-maile nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania
reklam lub informacji osób / firm trzecich.

IV. JAWNE DANE OSOBOWE
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych
materiałów związanych z sklep.elmatech.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających
strony zawierające te dane.
W momencie wpisywania komentarza podawany e-mail zostaje zmodyfikowany tak, aby
przeszukujące sieć roboty nie mogły go zidentyfikować i pobrać (@ zastępowane jest
przez (at) ). JednakŜe nie mamy możliwości dalszego zabezpieczenia Klientów przed
osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają ochronie.

V. S (CIASTECZKA)
Niektóre obszary sklep.elmatech.pl wykorzystują s, czyli małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia
lub umorzenia danej operacji.
Przykładem wykorzystania s może być "zapamiętaj moje hasło"
- opcja likwidująca konieczność logowania się do serwisu zarejestrowanego uŜytkownika
przy każdej wizycie.
Warunkiem działania s jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z
dysku.

VI. USUNIĘCIE KONTA SKLEPOWEGO
Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić
o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień
do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie równieŜ usunięty email
z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i
wprowadzić wszystkie dane.

VII. KOMENTARZE KLIENTÓW
Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu
(również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy PPHU Elmatech i mogą zostać uŜyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub
produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem,
chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się równieŜ nie zmieniać intencji
komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu, niż
było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów a nie pracowników
firmy Elmatech

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Przeglądając, robiąc zakupy lub wypowiadając się w sklepie www.sklep.elmatechpl akceptujesz
zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Jako właściciel sklep.elmatech.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą treści zawarte na witrynie
sklep.elmatech.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: nie
sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych
klientów/ użytkowników sklep.elmatech.pl

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie bierzemy odpowiedzialności za opinie na
temat produktów zamieszczone przez użytkowników w komentarzach nie zawsze są
zgodne z naszymi intencjami

Zadaj pytanie on-line